AI14-Shi-Scott-Top-24

AI14-Shi-Scott-Top-24

AMERICAN IDOL XIV: Shi Scott, 19. Hometown: Belcamp, MD. CR: Michael Becker / FOX. © FOX Broadcasting Co.

RETURN TO MAIN POST